Husmenighed

Ulla og Martin Nissen


Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.


Mob. 6177 4514


Mail: UllaOgMartinNissen@gmail.com


https://www.youtube.com/@MartinNissen

 

 

Kirke er mennesker

 

Jesus var tømrer, men Han byggede ikke en eneste kirkebygning, da Han var på jorden.

 

I stedet underviste Han mennesker i husene eller på offentlige steder.

 

Haderslev Husmenighed ønsker at være et levende fællesskab af mennesker, der elsker Jesus Kristus.

 

Foruden samlinger i forskellige huse, ønsker vi at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus, på offentlige steder, så endnu flere mennesker kommer til tro.

 

Haderslev Husmenighed tilbyder også et fællesskab, hvor der lægges vægt på dialog og frihed.

 

Der er ingen medlemskartotek eller kontingent, da der ikke skal betales til bygninger eller lønninger.

 

Haderslev Husmenighed er bygget af levende stene.

 

 

Se denne lille video om at gøre disciple:

Gademission i Haderslev. Rigtig mange vil gerne have en snak om Jesus og have en håndspålæggelse og bøn i Jesu navn. Det sker lige midt på gågaden, at mennesker bliver helbredt. Tak Jesus

Se en fantastisk video

- på 1,5 time.Den viser hvad Gud gør lige nu i hele verden. Mennesker vender sig bort fra synd og modtager tilgivelse og helbredelse fra Jesus Kristus. De bliver døbt i vand og modtager en dåb i Helligånden. Ligesom de første kristne, som vi læser om i Bibelen i Apostlenes Gerninger.

Født på ny


Du kan blive født på ny, ved omvendelse fra synd og måske har du brug for befrielse for dæmoner. -Du må tro og adlyde Jesus Kristus. Ved dåb i vand, bliver synderne vasket af og du får herefter Helligånden som gave. Tegnet på at du er døbt med Helligånden, er tungetalen. Du er velkommen til at kontakte os og høre mere.

Det er vigtig at blive født på nu. Så vil også evigheden være sammen med Gud. Ellers er det helvede der venter. Og de fleste mennesker går på den vej, som fører til fortabelsen, siger Jesus.

Evolution eller Gud som skaberen


Se en god video. Og du kan sætte undertekster på, via indstillinger


https://youtu.be/U0u3-2CGOMQ

En dejlig sang om dåb i vand, hvor synden vaskes bort og et nyt liv starter med Jesus.


Discipelskabsdag


Haderslev Husmenighed er en del af et stort netværk af Jesu disciple i Danmark og udlandet. Her kan du se en video fra en discipelskabsdag i Egtved den 16.3.2019


 

Ulla og Martin Nissen har taget initiativ til dannelse af Haderslev Husmenighed

 

Når vi har valgt at danne en husmenighed, så er det ikke kun fordi vi ønsker at fravælge traditionelle kirkebygninger, struktur, lønninger m.v.

 

Men vi ønsker, at sammenkomster skal være enkelt - med Jesus Kristus i centrum.

Og så ønsker vi at fællesskabet i husmenigheden, skal være præget af bibelens anvisning:

 

"Når I kommer sammen, så bør I hver især komme med noget, der kan styrke fællesskabet. Èn kan synge en salme, én kan undervise og én kan komme med en åbenbaring. Èn kan bringe et budskab i tunger, og èn kan udelægge det. Der skal både være opmuntring og formaning"

 

Vi tror at Helligånden kan tale til alle, og bruge alle.

 

 

 


 

 

Missionsbefaling

 

Haderslev Husmenighed tager Missionsbefalingen alvorlig. Ikke af pligt, men fordi vi ønsker, at endnu flere må lære Jesus Kristus at kende - og blive disciple af Jesus Kristus

 

Hver uge er vi gademission, hvor vi fortæller de gode nyheder til mennesker. At Jesus Kristus kan frelse mennesker fra synd og sygdom.

 

Når vi på gaden beder for mennesker i Jesu navn, så er der rigtig mange mennesker, der påstår, at smerter m.v. forsvinder. Al ære til Jesus Kristus.

 

Ring til os på mob. 6177 4514 hvis du gerne vil med på gaden og opleve at mennesker bliver helbredt i Jesu navn.

 

 

Hvad tror vi på?

 

Vi tror at Bibelen er Guds ord. Og det er det vi bygger på.

Derudover kan vi tilslutte os trosbekendelsen, som den lyder i Folkekirken, Husmenigheder og frikirker.

 

 

Gud er kærlighed

 

Gud elskede nemlig verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.

 

NB Hvad betyder det at TRO? Det betyder at adlyde Gud. Når vi vender om til Gud og vender os bort fra syndens vej, så er der tilgivelse fra Gud for vore synder.  Og så er der evigt liv.

 

 

Jesus i centrum

 

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad de første kristne talte med hinanden om, når de kom sammen.

 

I de første huskirker var der mennesker, der havde set eller hørt Jesus.

 

- Jeg var med, da Jesus viste sig efter opstandelsen .....

 

- Jeg hørte Jesus sige ....

 

I Haderslev Husmenighed er det også Jesus, der er i centrum.

 

Jesus Kristus er den grundvold vi bygger på.

Jesu død på korset og opstandelse fra graven på 3. dagen er årsagen til at vi kan blive frelst fra vore synder. Det sker når vi vender om til Gud og tager imod frelse i tro.

 

 

Hvornår samles vi?

 

Vi har samlinger i forskellige hjem, hvor alle kan bidrage med inspiration fra Helligånden, og fortælle hvad du har oplevet.

 

Og vi synger og tilbeder Gud og beder for hinanden.

 

Hvis du ønsker at være med, er du velkommen til at kontakte os.


Vi samles hver uge og nogle gange flere gange. Og holder også offentlige foredrag

 

 

Bibeltro eller humanist?


Præsten Francis Chan siger:


"- Jeg er så bekymret og bange for, at selv om du sidder i Kirken, så vil du ende i Helvede.

- Jeg ønsker ikke at vildlede nogen til at tro, at de er på vej til Himlen, når de ikke er det.

- Nogle af jer kæmper med helbredet, arbejdsløshed, ægteskabet, o.a., og det er jeg ked af. Men INTET bekymrer mig så meget som dette. For dette gælder for EVIGT.

- Præster og prædikanter fremstiller en helt anden Jesus end den Jesus vi møder i Bibelen.

- De prædiker et ansvarsløst, lallegladt liv, - uden kampe, uden konsekvenser, uden straf og uden fortabelse.

- Jesus siger noget helt andet.

- Han tilbyder ingen underholdning, ingen aktivitetsprogrammer, ingen gudstjenester, ingen rigdom, ingen flugt, ingen skilsmisser, ingen lette løsninger, intet let liv, ingen undskyldninger.

- Bibelens Jesus lover dig derimod daglig kamp mod denne Verden, daglig omvendelse, daglig forfølgelse, hån og spot.

- Bibelens Jesus kræver, at du vender 180 grader, bliver født på ny, følger i hans fodspor, lever et helligt liv.

- Bibelens Jesus er en helt anden Jesus.

- Når du står foran Gud slipper du ikke afsted med at proklamere "uvidenhed" om Jesu' befalinger. For det er dit eget ansvar, at tage Bibelen frem og læse Jesu' befalinger til dig.

- Vil du ikke nok gøre det NU - for hele din fremtidige eksistens afhænger af det!"


(Francis Chan)
Frihed i Jesus KristusJesus siger, at “Enhver, som gør synden, er syndens træl”


Men Jesus siger også “Hvis altså Sønnen (Jesus) får gjort jer frie, skal I være virkelig frie”


Så spørgsmålet er, hvordan vi kan blive fri for synden, som adskiller mennesker fra Gud.


Jesus og apostlene siger det så klart, at det ikke kan misforståes.


Ved omvendelse, tro på Jesus, dåb i vand og dåb i Helligånden. Og vi kan se hele vejen igennem Apostlenes Gerninger, at det var det, der blev forkyndt og praktiseret. Og omvendelse og tro kommer altid før dåb.


Desværre bliver det fulde evangelium - fyldt med kraft, ikke så tit forkyndt i dagens Danmark. Mange glemmer at forkynde omvendelse fra synd og at dåb i vand betyder begravelse af det gamle syndige menneske og at vi derefter opstår sammen med Kristus til et nyt liv.


Dåb i Helligånden er nødvendig for at få kraft til det nye liv. Se hvad der står i Rom. 8:


“Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemes gerninger, skal I leve”


Paulus skriver, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. “I det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem”


Hvad er det for en kraft, som mange fornægter i dag? Jo det er kraften i det fulde evangelium, som giver kraft til at leve et helligt liv og ikke være syndens træl.Vi kan anbefale at lytte til disse 20 lektioner fra Pionerskolen


Det er Torben Søndergaard der underviser og undervisningen er baseret på bibelen. Han ønsker, at vi skal praktisere kristentroen på samme måde, som vi læser i Apostlenes Gerninger


Klik her:


https://youtube.com/playlist?list=PLx532IaA99_sOYuog6T1oJOtH1JIoZIY-

Barnedåb er ubibelsk og falsk lære.


For ca. 500 år siden gjorde Luther op med nogle falske lærer i Den Katolske Kirke. Samtidig blev bibelen oversat til sprog, som kan læses af alle. Tidligere var bibelen kun tilgængelig på latin og derfor kunne datidens præster indbilde folk mange ubibelske ting. F.eks. at når folk betaler penge til kirken, så kommer afdøde forældre og familie hurtigere ud af skærsilden. Noget andet forkert, som Luther gjorde opmærksom på, er at bede til afdøde personer. Men Luther havde også en helt forkert forståelse af jøderne og hans raseri mod jøderne, passede fint i Hitlers fjendebillede af jøderne..


Men der var flere ting, som Luther ikke fik gjort op med. Bl.a. den ubibelske barnedåb. Og det er faktisk en uhyrlig falsk lære. At bilde folk ind, at de med lidt vand på babyhoveder -  og så kalde det en kristen dåb - og så dermed udstede en billet til evig salighed i himlen. Det er en kæmpeløgn med den såkaldte barnedåb, og den praktiseres fortsat i f.eks. Den Katolske Kirke og den lutherske kirke (herunder bl.a. den danske Folkekirke)


Så det er på høje tid, at barnedåbsritualet bliver brændt, ligesom Luther brændte forskellige skrifter med falske doktriner i Den Katolske Kirke.


Jeg har hørt så mange argumenter for barnedåben. Men ingen af dem findes i bibelen. Lad mig nævne nogle


1) Der står nogle steder i bibelen, at hele husstanden, efter at have hørt  budskabet om Jesus, blev døbt i Jesu navn. Så siger barnedåbstilhængerne, at der “sikkert” også var babyer, der blev døbt. 


NEJ - det står der intet om. Jeg kunne med ligeså stor “sikkerhed” sige, at yngste person var 12 år.

Der står også i bibelen, at de kom til tro, ved at høre ordet. Altså - en baby kan da ikke komme til tro ved at høre ordet.


2) Jesus sagde. Lad de små børn komme til mig.


Ja og så velsignede han dem. Han døbte ikke de små børn. I øvrigt så siger Jesus, at himmeriget tilhører børnene. Så lidt vand på babyhoveder, frelser ingen.


3) Barnedåbstilhængerne siger, at barnedåben er ligesom omskærelsen i gl. testamente.


NEJ - der er slet ingen sammenligning. Kun drengebørn i Israel blev omskåret og ingen steder i bibelen står der, at barnedåben nu skal foretages i stedet for omskærelse. 


4) røveren på korset blev ikke døbt, men blev frelst.

Ja det var før Jesu død og opstandelse og dermed under den gamle pagt, hvor ingen blev døbt til Jesus.

 

Barnedåben blev nogle steder indført i ca. år 300, i forbindelse med indførelse af kristendommen som statsreligion. Så blev alle døbt, om de ville eller ej. Og denne tvangsdåb er fortsat i århundreder. Babyen kan jo ikke sige hverken ja eller nej til at få vand på hovedet. Men Paulus havde jo forudsagt, at efter hans død vil der komme mænd, der vil tale falsk. “Derfor skal I være på vagt”


For enhver der læser i bibelen, er det indlysende, at dåb i vand foretages efter omvendelse og tro på Jesus. Apostlen Peter siger det bl.a. meget klart i Apostlenes Gerninger, hvor han forkyndte om Jesus til en hel skare af mennesker:  


Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?«  Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.  For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!«  De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.


Så her og i hele bibelen står der intet om barnedåb. Men hvorfor praktiseres den så nogle steder ? Ja det er helt ubegribeligt, at man vil forsvare noget som ikke står i bibelen og samtidig forkaste den kristne dåb, som er så nem at forstå, også ud fra den praksis vi læser om i bibelen.


Ved at komme lidt vand på babyhoveder, så er der nogle, der tror på den løgn, at billetten til himlen dermed er sikret.


Og når babyen bliver voksen og gerne vil tro på Jesus, så er der mange, der ikke bliver døbt med den bibelske dåb, og derfor ikke bliver døbt “til syndernes forladelse” og de får heller ikke Helligånden som gave.


Og Helligånden skal jo give os kraft til at leve det nye liv, som efterfølger af Jesus. Men hvis mennesker ikke vil omvende sig og ikke bliver døbt på deres egen bekendelse og bliver døbt med Helligånden, så er der mange der lever et liv i vedvarende synd. De kan jo ikke andet og det ender med en evighed i fortabelsen. Fordi mennesker ikke vil adlyde Jesus og apostlenes lære. 


Men i dag kan du beslutte dig for at blive en Jesu discipel. Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig, og hvis du vil følge Jesus, vil jeg gerne døbe dig i vand, i Jesu navn.


At blive “født på ny” er at tro på Jesus, omvende sig fra en syndig levevis, blive døbt i vand på egen bekendelse og så blive døbt med Helligånden.


Det har Gud gjort muligt, fordi Jesus, Guds søn kom til jorden og blev født som et menneske, og levede uden synd. På korset gav Jesus sit liv og blod som soneoffer for vore synder. Gud er retfærdig og der skulle betales en straf for synden. Den straf tog Jesus i stedet for os.  På trediedagen blev Jesus oprejst fra graven.


Så Gud rækker ud til dig i kærlighed og tilbyder dig tilgivelse og frelse. For at frelsen kan blive tilgængelig for dig, kræves der tro og lydighed, omvendelse og dåb i vand i Jesu navn. Så får du Helligånden som gave og får kraft til at leve et helligt og gudfrygtigt liv.


Se denne video om at kickstarte dit kristne liv.


Videoen er en enkelt lektion af den gratis online Bibelskole, som varmt kan anbefalesVil du også gerne med i et lille og levende kristent fællesskab?


Sådanne fællesskaber blomstrer op mange steder i Danmark. Og de er kendetegnet ved, at ikke kun nogle få er involveret.


Men når Jesus virkelig er Herre i vort liv, så er der frihed til at Helligånden kan virke i hver enkelt, til fælles gavn.


En lille gruppe brændende disciple kan udrette mere end en stor kirke, hvor mange er passive.


Du er velkommen til at kontakte os og du kan sikkert komme med i et lille discipelfællesskab i nærheden af din bopæl.


Gud gør noget nyt i vort land.

Læserbrev  -  Nej til abort


Vi skriver en del læserbreve og her er et fra 2018:


I JydskeVestkysten den 17. marts kan vi læse, at udviklingsminister Ulla Tørnæs kritiserer Trump for at stoppe støtte til abortkampagner i Afrika.


Men hvor er det dog befriende med en præsident, som indfrier sine valgløfter. Også med hensyn til abortmodstand.


Medierne bruger hele tiden et sprogbrug om, at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop. Ja - men de har ikke ret til at dræbe det ufødte barn i maven. Dette barn er et selvstændigt menneske, som ingen har ret til at slå ihjel.


Så kære udviklingsminister. Det er en skamplet for Danmark, at vi har indført fri abort. Men det er endnu værre, når du vil have andre lande til også at dræbe de ufødte børn.


Regeringen har nok så fint sagt, at Danmark er et kristent land. Men lad os så få den ukristelige abortlov afskaffet. Den er en direkte overtrædelse af Guds 10 bud - du må ikke slå ihjel.

Alvorligt budskab til kirkegængere, som er på vej til helvede.

Fortsæt til de øvrige sider på hjemmesiden


Hjem / kontakt

De fik hjælp

Healing

Links