Healing

Ulla og Martin Nissen


Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.


Mob. 6177 4514


Mail: UllaOgMartinNissen@gmail.com


https://www.youtube.com/@MartinNissen


En tidligere okkult healer fortæller her om sine erfaringer.


Birgitte Nilsson er nu kristen.
Gud har en plan for dit liv

 

Helt fra begyndelsen er der en plan for dit liv. Gud har skabt himmel og jorden og universet. Og Gud skabte naturen, dyrene og mennesker  i fuldstændig harmoni, med et formål. Gud ønsker fællesskab med os mennesker.

 

De første mennesker, Adam og Eva gjorde oprør mod den plan, da de gjorde det, som Gud havde sagt, at de ikke måtte gøre. Derved kom den syndige natur ind i menneskeheden, fordi vi alle efterfølgende blev født med Adams syndige natur. Se bare på ”de 10 bud” fra Gud. Hvem kan sige sig fri for at lyve og stjæle? Måske bare en lille løgn. Og det er synden, der fjerner mennesker fra fællesskab med Gud, både før og efter døden.

 

Med hvad så? Vi har jo alle syndet og vi kan ikke rette op på det, ved at gøre en masse gode gerninger. Skal vi så altid være adskilt fra Gud? Gud er hellig og retfærdig. Og synd skal straffes af Gud, ligesom overtrædelser af de danske love bliver straffet. Alle er skyldige til evig adskillelse fra Gud, og efter døden venter Helvede. Men er der ingen udvej?

 

Jo – Gud har en plan, fordi Han elsker dig. Gud sendte sin søn Jesus til jorden og Han blev født som et menneske af jomfru Maria og med Gud som Far. Derfor kunne Jesus leve et liv uden synd. Og hovedformålet med at Jesus kom til jorden, var at Jesus ville frelse os fra vore synder. Uden blod er der ingen tilgivelse. Derfor blev Jesus korsfæstet og dræbt. Og på den 3. dag opstod Jesus fra graven. Syndens og dødens magt blev brudt. Vi skulle dø, fordi vi har syndet, men Jesus betalte prisen for vore synder.

 

Hvordan vil du reagere på det? Vil du omvende dig fra oprør mod Gud? Vil du erkende, at du er en synder (måske bare en lille løgn) og i tro tage imod frelse fra Jesus Kristus? Så kan du blive frelst fra dine synder, så du ikke længere er under syndens herredømme.

 

Men er der ikke omkostninger ved at være kristen? Jo – men der er større omkostninger ved ikke at være kristen. Disse omkostninger er en evighed i evig pine i helvede.

 

Guds ord – Bibelen – er en åbenbaringsbog, som fortæller om Guds plan med dit liv. Vil du gøre Jesus Kristus til Herre i dit liv? Omvendelse og tro på Jesus Kristus er starten på et nyt liv og du døbes i vand og det ”gamle” menneske begraves. Du døbes til at tilhøre Jesus Kristus og får Helligånden som gave. Dit borgerskab er nu i Himlen. Efter døden venter en evighed i Himlen, som er ubeskrivelig godt.

 

Når du bliver fyldt med Helligånden, så du får kraft til at leve det nye liv her på jorden, i fællesskab med andre kristne. Du kommer til at leve et overnaturligt liv og tale i nye tunger (et sprog som Helligånden giver dig) Du bliver en discipel af Jesus Kristus og kommer til at fortælle andre om Jesus og i Jesu navn at helbrede syge og uddrive dæmoner, så endnu flere kommer til at leve i frihed.

 

Vil du sige Ja til Guds plan med dit liv?
Kan vi kontakte engle?


En helsemesse inviterer og det store trækplaster er den norske prinsesse Märtha Louise, som kommer for at fortælle om sin tro på engle.


Og flere undersøgelser viser, at rigtig mange danskere også tror, at der findes både engle og dæmoner.


Når nu prinsessen kommer, så er det selvfølgelig for at sælge bøger og kurser om engle. Men hvad er det så, hun prøver at fortælle?


Ja man skal ikke lede længe på internettet for at finde ud af, at hun mener, at man kan kommunikere med engle og på den måde få hjælp.


Men stemmer det med Bibelens fortællinger om engle?


Nej - det gør det bestemt ikke. Bibelen - Guds ord - advarer stærkt imod engledyrkelse og mod at søge "hjælp" fra engle.


Englene hjælper kun efter ordre fra Jesus. Derfor skal vi som mennnesker bede til Gud og Jesus. Og så kan Gud sende engle som hjælp og beskyttelse.


Engle kan heller ikke frelse mennesker og give evigt liv. Det kan alene ske ved omvendelse og tro på Jesus Kristus.


Men hvad er så det farlige ved at søge hjælpe hos engle? Ja der findes Guds engle, som adlyder Gud. Men samtidig findes der engle, som adlyder satan og som i sidste ende ønsker at bedrage og ødelægge mennesker. Bibelen fortæller, at satans engle kan udgive sig som en lysets engel. Derfor bliver mange mennesker bedraget, når de søger hjælp hos engle.


Vi er ikke læger eller psykologer


Når vi tilbyder at bede for mennesker, der plages af sygdom og dæmoner, så udgiver vi os selvfølgelig ikke for at være læger.


Vi tror at læger kan hjælpe nogle mennesker, men ikke alle.


Og lægesystemet har ikke forstand på den åndelige verden. Og er der tale om dæmoner, der plager mennesker, så er det alene Guds kraft og en befrielse for dæmoner, der virker. 


Når vi har bedt for mennesker, anbefaler vi lægen kontaktes, for at tjekke om det er nødvendig, at fortsætte med medicin.


Det der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.

Jesus har givet os autoritet til at helbrede og uddrive dæmoner i Jesu navn. Alle os, som er Jesu disciple. Lyt til denne video:

Hvad er healing?


Det kan du læse lidt mere om her på siden.


Der findes mange forskellige former for healing i den alternative verden. Og ikke alt er godt.


Kun når healing sker ved Guds kraft og i Jesu navn og uden at du skal betale penge for det, kan du regne med at det er godt.


Men - siger du. Du kender nogen som fik healing og det var ikke ved Guds kraft og det hjalp tilsyneladende. Ja - der sker tilsyneladende en helbredelse, med så kommer der "bivirkninger" som er meget værre. Det er ikke omkostningsfrit at få hjælp fra mørkets kræfter.


Kun mennesker, der er kristne, kan skelne mellem lysets og mørkets kræfter. Mellem Guds kraft og satans kraft.


Og husk - satan kan nemt udgive sig for at være en lysets engel.Hvad er healing?

 

Forskellige former for alternativ behandling kan være både farlig og dyrt.


I JydskeVestkysten den 7.3.2010 kan man læse, at mange sender børnene til alternativ behandling.


Så er det jeg spørger mig selv. Turde jeg sende mit barn til alternativ behandling - når man ikke ved hvilke kræfter der ligger bag ved den alternative behandling?

Nej - det ville jeg aldrig gøre.


Godt nok har mange alternative behandlere èn eller anden "forklaring" på hvorfor det skulle hjælpe. Og mange "behandlere" gør det også i god mening, for at hjælpe.


Men når vi er i den åndelige verden og vi taler om overnaturlig helbredelse, så er det vigtig at forstå, at kræfterne kan komme fra både lysets og mørkets rige. Og "hjælp" fra mørkets rige, kan nogle gange i starten synes godt. Men i længden holder det ikke. Mange fortæller om, at det er som en glidebane, hvor det bliver værre og værre.


Derfor er det vigtig, at healing sker i Jesu navn og ved Guds kraft. Så sker helbredelsen i lysets rige og det er en healing for hele mennesket. Og husk - hvis du skal betale penge for en overnaturlig helbredelse, så er det ikke ved Guds kraftNej til yoga, zoneterapi mv.


På hjemmesiden


www.LyttilJesus.dk 


er der flere gode artikler, som forklarer hvad alternativ behandling er og hvorfor vi skal advare.


https://lyttiljesus.dk/blog/new-age/meridianer-og-chakraer/?fbclid=IwAR1ZMBkqWmhkWNHIawsQXi6tElPkKkhehbJH39BHlpt6AsAyaINy0bVZkX0
Sådan møder du Gud - og bliver født på ny. Fortalt af Torben Søndergaard


Yoga - det moderne bedrag.


Yoga åbner op for dæmonisk påvirkning. Ønsker du det for dig selv eller dine børn?


Afdøde kan ikke kontaktesJydskeVestkysten har bragt en artikel, hvor et medie påstår, at afdøde vil besøge Haderslev, for at give beskeder.


Jeg kan nu afsløre, at de afdøde alligevel ikke kommer. De døde befinder sig nemlig i enten himlen eller helvede og har ikke mulighed for at kommunikere med mennesker på jorden.


Jesus Kristus, Guds søn, har fortalt i Bibelen, at der lyder et råb fra "den rige mand" i Helvede, om at sende besked til mennesker på jorden, at de skal omvende sig. "For at advare, så de ikke også kommer til dette pinested". Jesus siger også, at de fleste mennesker går på den brede vej, som fører til Helvede. Og få mennesker går på den smalle vej, som fører til Himlen.


Mange mennesker har haft nærdødsoplevelser og kan bekræfte, at de har set både himmel og helvede.


Som det lyder i Trosbekendelsen, så vil alle levende og døde en dag blive dømt af Jesus Kristus. Men ved omvendelse og tro på Jesus Kristus, før døden, kan vi blive frelst fra vore synder og komme ind på den vej, som fører til Himlen.


Når mennesker søger at komme i kontakt med afdøde, så er der stor risiko for at komme i kontakt med dæmoner. Disse dæmoner kan godt udgive sig for at være den afdøde. Og nogle gange har de kendskab til den afdødes vaner og udseende, og kan på den måde narre mennesker til at tro, at det er beskeder fra den afdøde. Kontakt med dæmoner, giver mennesker frygt og ulykker og jeg vil på det kraftigste advare mod spiritisme. Det svarer til at lege med ånden i glasset, som har medført psykiske problemer for mange mennesker.


Jesus Kristus er Vejen, Sandheden og Livet.


Se i denne video, hvad vi gør ved rensning for ånder og spøgelser

Hvad gør vi?


Da Jesus gik på jorden, helbredte Han de syge og uddrev dæmoner.


Som vi ved, så døde Jesus på korset for at betale for vore synder og sygdomme.


Og da Jesus opstod fra graven igen, sagde Han til disciplene, at nu skulle han til himlen igen og derfor skal I nu gå ud og fortælle de gode nyheder, helbrede de syge og uddrive dæmoner i Jesu navn (med fuldmagt fra Jesus)

Men - sagde Jesus - I skal lige vente, til I får kraft til at gøre det.


Og kraften kom på pinsedag, da disciplene blev fyldt med Helligånden.


Jesus siger, at disse tegn skal følge dem, der tror:


I mit navn skal I uddrive dæmoner, tale i nye tunger og lægge hænderne på de syge, så de bliver raske .......


Og det praktiserer vi - Ulla og Martin Nissen - og mange andre, som er fyldt med Helligånden.


Gud kan og vil helbrede dig - ved håndspålæggelse og bøn.


Nogle fortæller om øjeblikkelig helbredelse. Andre fortæller, at de blev helbredt over en periode. Nogle fortæller, at de har brug for endnu en håndspålæggelse og bøn i Jesu navn.


- Vi giver Jesus Kristus æren for alle helbredelser


- Jesus Kristus er healerenHvad er ånder/spøgelser?


Vi bliver kontaktet af mange, som ønsker hjælp til frihed for plager fra ånder/spøgelser. Det kan f.eks. være børn der ikke kan sove, fordi de "ser noget", det kan være lys/tv m.v. som slukker/tænder af sig selv, det kan være lyde af trin, fornemmelsen at nogen kigger på een, og nogen ser også ånder i huset, nogen fornemmer kvælertag m.v., og dyr kan "se noget" og reagerer.


Vi er overbevist om at disse ting virkelig sker. Den åndelige verden er virkelig, men ofte er det ikke alle personer i huset, der er plaget.

Men hvad er ånder og spøgelser for noget, som plager mennesker?

Det er ikke, som nogen tror, afdøde mennesker, der ikke er kommet "videre"


Plagerne stammer fra dæmoner, som er fjender af Gud og mennesker. Men disse dæmoner kan godt have været tilknyttet de afdøde.


Men hvorfor opleves disse plager så ikke af alle mennesker?


Fordi dæmoner primært plager mennesker, som har været involveret i okkulte ting, "ånden i glasset", okkult healing m.v., selvom mange mennesker i uvidenhed har involveret sig i disse ting.


Desuden kan der være sket voldsomme ting i huset, måske fra tidligere beboere. Det kan være de ovennævnte ting eller f.eks. mord og incest. Det tiltrækker dæmoner, som plager husets beboere, som senere kommer til at bo i huset.


Hvordan kan vi så "rense" huset?


Ved Guds kraft befaler vi dæmonerne at forsvinde, og det gør de så. De skal adlyde, når vi som kristne, fyldt med Helligånden, i Jesu navn befaler dæmonerne at forsvinde. Derefter velsigner vi huset og beder Gud beskytte huset og beboerne. For at få en vedvarende frihed, er det vigtigt, at du vender om til Gud og stopper med al form for okkultisme.


Vi har været mange steder hvor forskellige clairvoyanter m.v. - ofte mod stor betaling - har forsøgt at få dæmonerne væk. Det er ikke lykkedes og derfor bliver vi kontaktet, og det virker - og vi gør det gratis.


Al ære til Jesus Kristus, som har betalt for menneskers frihed-


Er du plaget? Så er du velkommen til at kontakte os. Og hvis du bor udenfor Haderslev kommune, er du velkommen til at besøge os i Haderslev. Så kan du få en personlig befrielse for den uønskede åndelige aktivitet. Og huset kan sagtens "renses" på afstand.

Advarsel mod alternativ behandling


Se denne video fra et foredrag med Andreas og Birte Slot-Henriksen

Psykolog advarer mod yoga


Peter la Cour, psykolog, fortæller i BT om det farlige ved f.eks. yoga og fremhæver  eksemplet med folk, der er kommet galt af sted, efter at de har prøvet at arbejde med en slange, der i overført betydning befinder sig i bunden af rygsøjlen. Ifølge traditioner inden for yoga burde den kunne rejse sig og udfolde sig i hjernen, hvilket skulle give en ’hellig fornemmelse’. Men det kan gå galt.


- Det kan føles som om, at denne kraft tager over og eksploderer i hovedet, og dér henvender folk sig, fordi det er gået galt. De kan ikke styre det, og det efterlader dem med symptomer som søvnløshed, prikken i kroppen, murren i hoved. De kalder det kundalini-rejsning, psykiatrien kalder det en psykose, fortæller Peter la Cour.

Hvad er new age med englekontakt, yoga, frimurer m.v.? Se mere på denne hjemmeside


www.Udviklende.dkÅndelig krigsførelse


Her er en god undervisning om åndelig krigsførelse. Det er vigtig at forstå, at alle mennesker, enten er Guds børn, eller djævelens børn. Mennesker, som ikke har omvendt sig fra bevidst synd og gjort Jesus til herre i deres liv, er djævelens børn og kan derfor ikke holde satan væk fra deres liv. Men ved at omvende sig til Gud og tro og adlyde Jesus Kristus fra bibelen, har vi nogle fantastiske redskaber til at holde satan væk. Satan er besejret af Jesus og hvis vi tilhører Jesus, så er vi på det sejrende hold, sammen med Jesus


Fortsæt til de øvrige sider på hjemmesiden


Hjem / kontakt

De fik hjælp

Links

Husmenighed